Hvert år hjælper de fire Julemærkehjem ca. 700 børn til en bedre tilværelse. Børnene er mellem 6 og 14 år og kommer fra hele Danmark. Vores hjælpearbejde har altid afspejlet behovet i samfundet, og i dag er hovedparten af børnene overvægtige. Men overvægt står ikke alene. Langt de fleste børn bliver mobbet og holdt udenfor fællesskabet, og mange har aldrig haft en ven. Vi får børn, der ingen tro har på sig selv, og som lever en isoleret og ulykkelig tilværelse. Det gør Julemærkehjemmene noget ved!

Sådan hjælper vi børnene
Vægttabet er naturligvis et vigtigt resultat for barnet, men mindst lige så vigtigt er, at vi via en positiv tilgang til barnet får opbygget både selvtillid og følelsen af selvværd. Efter et ophold på et Julemærkehjem kommer de fleste børn tilbage til eget miljø. Vi lægger derfor stor vægt på at give børnene redskaber til at imødegå mobning, og fokuserer på udviklingen af deres sociale kompetencer. Det gavner barnet nu og her, men har også stor betydning for barnets fremtidige udvikling. Under hele forløbet arbejder vi tæt sammen med familien, ligesom vi har samarbejde med de fleste af landets kommuner om opfølgning efter barnet kommer hjem.

Stort behov for hjælp
Lige nu venter knap 700 børn på at få hjælp på et Julemærkehjem, og ventetiden er op til 16 måneder – meget lang tid for et barn, der har ondt i livet. Læs mere om hjælpearbejdet på www.julemaerket.dk.

Børnemessen støtter Julemærkehjemmene
Arrangørerne af Børnemessen har besluttet at donere en del af indtægterne fra standleje og entrébilletter til Julemærkehjemmene, og der vil blive overrakt en check på 50.000 kr. til det fortsatte hjælpearbejde.

Du kan støtte med en SMS
Send en SMS med teksten BØRN til 1241* og støt børn på Julemærkehjem med 100 kr.
*Det koster 100 kr. plus almindelig sms-takst at deltage i lodtrækningen. Tjenesten udbydes af Julemærkefonden, Brolæggerstræde 14, 1211.
image